Testu osoan

Hirigunea

Alde Zaharra

Portua, Lamera eta Gaztelu

Morondo

Artalde

Dolareaga eta Esparru

Adoberia eta Ondarre

Portale

Almikabidea eta Erregiņazubi

Erribera

Zarragoiti

Kurtzio eta Santa Mariņa

Txibitxiaga

Tala

Sanjuanbidea

Ibarreta eta San Martin

Bilbobidea

Dibio

Aranondo

Artikabidea

Portuburu

Zehaztu gabeak

Arane

Agirre

San Migel

San Andres

Almika

Artika

Demiku

Arranotegi

Maņu

San Pelaio Gibelortzagakoa

Kostaldea

Izaro

Gainak

Sare hidrografikoa

Bakio aldea

auzoka / Maņu / Gortaederre (parajea)  

Gortaederre   (parajea)

Kokapena: Mañu; VI. mapa (C-4)

Ohar ling.: 'Gorta' + 'eder'. Ahozko erabilerari jarraituta, hitz hasierako g- belare ahostunaren alde egin da fitxa buruan jartzeko, gaur eguneko generikoa 'korta' izan arren, eta idatzizko erreferentzietan k- belare ahoskabeduna ugariagoa izan arren.

Hala ere, kontuan hartu behar da, latinetiko mailegu zaharrenetan, eta hau horietakoa da [1304], herskari edo leherkari ahoskabeak ahostun bihurtzen zirela hitz hasieran. Hori dela eta, 'gorta' aldaera zaharragotzat jo behar da. Beste era batera esanda, gaur egun, leherkari sisteman ahotsa da bereizgarri; horren arabera, ahostun / ahoskabe oposaketa dago. Aitzin euskaran ahul / bortitz oposaketa izango genukeen, tentsioa izanik bereizgarria. Latinetik mailegatutako hitz hauek, hitz hasieran zegokeen kontrastea galtzeko zorian zegoela sartu ziren eta gune horretako leherkariak gehiengora egokitu ziren, hauek g- motakoak zirelarik (ahulak) [1305].

Idatzizkoei begiratuz, ematen du bilakaera posiblea hauxe dela:

Gortaederr(a) > Gorteder> Gortederre > Gorterre

Lehenengo agerraldietan artikuluarekin jaso da leku-izena. Beraz, generikotasunetik hurbil suposatu behar da. Orduan, artikulua galdu eta -ae- > -e- bilakatu da (Ik. 1774ko Gorteder), eta izena silaba batean murriztu da. Baina egia da ere, hitz elkarketan, -ae- > -a- ere bilakatu izan dela, ahoz jaso den aldaera nagusiak erakusten duen bezala (Ik. Artika auzoko Olaerrota, Santierrota). Ostean, kontsonantez bukaturiko izenetan gertatzen den bezala -e paragogikoa eransten zaio. Hurrengo pausuan, -d- hortzobikaria galdu da, eta berriro ere, izena silaba batean murriztu da.

Oharrak: Gortaederre baserriak dauden ingurua. XIX. mendeko lurren liberalizaziora arte, herri lurrak izan ziren paraje honetakoak. Gortaederren hariztiak omen ziren nagusi, 1683ko agiriak esaten duenez:

«Mucha cantidad de robles junto a los montes que llaman de Cortaederra» [1306]

Mañuko bizkarretik Zarraga errekarainoko bitartean, burdinoletarako ikatza egiteko 290 gurdikada egur zeudela esaten da 1731ko agirian:

«(...) consta haver hallado en los rezagos de los monttes de Arbizaguchia y del pedazo que estaba bajo del dho monte y de la mojonadura de junto a Olazarra y desde un charco que baja desde los montes de Corta Ederra hasta la despedida de dicho charco y desde alli al redor que estta el mojon declarado havia ducientas noventa cargas de carbon en montazgo de rama (...)» [1307]

Paraje honetan, basoak berriztatzeko, Aguriagako mintegitik ateratako landareak birlandatzen ziren. Horrela, 1797an, Gortaederre izeneko parajean 394 zuhaitz landatzeko lanak aipatzen dira:

«Trabajos en los montes comunes: sacar plantios por si nacidos, volverlos a plantar en parajes determinados despues de limpiarlos y espinarlos y cabas hechas en ellos y en los viberos y montes comunes: En el vibero de Acuriaga: sacar y reponer plantios o cagigos en el termino llamado Cortaeder hasta el número de 107 plantíos, más 150 cagigos de robles más 137 cagigos» [1308]

Basootako zuhaitz helduak, batez ere eraikuntzarako saltzen zituen udalak. 1843an, zorrak ordaintzeko, zenbait herri basoetako zuhaitzak jarri ziren salgai:

«Razón de arboles que el ayuntamiento vende a remate. Baso Galan, Arech oquer, monte Ureta, arriba de Baso Galan, Mañuas, Gorta Ederra, Mintegui, al pie de la Cadena, Sesencorta, al pie de Antonio (pertenecido de Arruabarrena) y al pie de Landa, arriba de Landa, Aculategui» [1309]

1849an, Gortaederre parajearen behealdeko eta beste toki batzuetako otadietan ardiek eragindako kalteak aipatzen dira:

«Reconocimiento por parte de varios concejales de los madroñales desde el mte. Burgoa hasta los mojones de Meñaca, a causa de daños producidos por ganado lanar: [beste toki batzuk aipatu eta gero]: Abajo de Corta ederra» [1310]

Ahozkoa:
«Górtarre»124, 126, 127, 131, 132, 134, 145
«Kórtarre»120, 145
«Kórterre»115

Idatzizkoa:
1645Cortaederra, monte deVEKA   S.V. L1528/3   3-15
1646Gorta ederra, monte deVEKA   S.V. L1528/3   3-36b
1683Cortaederra, monteBUA   AL. 1680-1710   56
1731Cortta ederra, monteBFA. K.   3583/1   60
1754-57Gortaederra, montazgos deBFA. K.   165/3   7
1774Corteder, término deBUA   250/13. Cargos y datas  26
1788Cortaeder, monte deBUA   990/2. Recibos   9
1788Corte eder, término deBUA   990/2. Recibos   13
1795Corta eder, términos deBUA   991/4. Recibos.   17b
1797Cortaeder, Cortta eder, término deBUA   1136. Libr. y recibos   45b, 52
1801Gortaeder, monte deBUA   1136. Libr. y recibos   59
1827Cortaeder, término deBUA   1625. Conc. de terrenos
1835Cortaederra, término deBUA   1625. Conc. de terrenos    11b
1843Gorta ederra, término deBUA   1312/10. Acreedores
1845Corta-erre, término deBUA   1289/2. Montazgos   176-176b
1845Cortaederra, término deBUA   1289/2. Montazgos   180-181
1848Cortaerre-barrena, término deBUA   1289. Leñas (1848)
1849Corta Ederra, abajo deBUA   1289/2. Montazgos   224-225
1851Corta-ederra, término deBUA   1289/5. Leñas

__________

[1304]   «górta < lat. cohors» Hualde, «Zerbait gehiago euskal azentubideen historiaz», ASJU XXXI, 1997-2, 432).

[1305]   Hualde, «Aitzineuskararen leherkariak», ASJU XXXI, 1997-2, 416-419.

[1306]   BUA. AL. 1680-1710; 56.

[1307]   BFA. K. 3583/1; 60.

[1308]   BUA. 1136. Libr. y recibos; 45b, 52.

[1309]   BUA. 1312/10. Acreedores.

[1310]   BUA. 1289/2. Montazgos; 224-225.

 

Ekintza honek Bizkaiko Foru Aldundiaren
Kultura Sailaren laguntza jaso du