lupa

Bermeon euskaraz

euskara saila

Nor gara

Euskara Saila Udalaren organigramaren barruan sail autonomoa da eta honela dago egituratuta:

 • Zinegotzi delegatua – Euskara batzordeburua
 • Euskara teknikaria - zerbitzuburua
 • Hizkuntza normalkuntzako teknikari-trebatzailea
 • Itzultzailea
 • Administrari laguntzailea

Sailaren egiteko nagusiak

Helburua izanik, gizartearen arlo guztietan, udalean zein udalerrian, euskara normaltasunez erabiltzeko hizkuntza politika garatzea, egitekoak horretara zuzenduta daude:

 • Udalerriko gizarte sektoreetan eragiteko Plan Estrategikoa eta urteko Kudeaketa Plana prestatu, garatu, jarraipena egin eta ebaluatu.
 • Udalaren Erabilera Plana prestatu, garatu, jarraipena egin, eta ebaluatu.
 • Hizkuntza normalizatzeko lana gizarte sektore guztietara hedatzeko, eragileekin elkarlanean aritu eta elkarlan hori sustatu. Eragileen arteko komunikazioa sustatu eta erraztu.
 • Erabilera Plana udalean garatzeko sail eta zerbitzu guztiekin elkarlanean aritu.
 • Hizkuntzari prestigioa ematen dioten funtzioetan euskararen erabilera zabaldu eta sustatu.
 • Zerbitzuak eta baliabideak eskaini udal langileei, gizarte eragileei eta herritar guztiei.
 • Diru-laguntzak eskaini euskara ikasteko, enpresa eta merkatarientzat, gida baimena euskaraz ateratzeko…
 • Aholkularitza eta laguntza kalitatezko euskara erabil dadin eta euskararen erabilera sustatzeko aholkularitza, zuzenketa eta itzulpen zerbitzua.
 • Euskara planak garatzeko behar den aurrekontua kudeatu.

Batzordeak:

 • Euskara Batzordea: Euskara batzordeburuak, hainbat zinegotzik, Euskara teknikariak eta administrari laguntzaileak osatzen dute. Sailak bideratzen dituen egitasmoak aztertu eta onartzeko proposamena egiten die udalaren erabakitze-organoei.
 • Euskara Aholku Batzordea: Udalerrian hizkuntza-normalkuntzan diharduten talde, elkarte eta erakundeetako ordezkarien eta herritar euskaltzaleen harreman-organoa da eta egitekoak ditu: Udalerriko plan estrategikoa egiteko aholkuak ematea, urteko planen jarraipena egitea eta oro har, udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko lanekin zerikusirik duten gaiak aztertzea.

Non gaude:

Gizarte eta Kultura Etxea. Irakaskintza 14-16; 2.3 gela
Tel.: 94 617 91 22 / 94 617 91 04 / 94 617 91 32

Arroba icon

 

Arroba icon

 

© 2015 Bermeoko Euskara Saila
Gizarte eta Kultura Etxea.
Irakaskintza 14-16; 2.3 gela
48370 Bermeo (Bizkaia)
Tel.: 94 617 91 22
euskera@bermeo.eus

FacebookYoutube